dzisiaj jest: 24 kwietnia 2014. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
 
Gmina Adamów
tel. +48(84)61-86-102
poczta@adamow.gmina.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Wesołego Alleluja
 
Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. Jan Paweł II   ...więcej
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion
 
Samorząd Województwa Lubelskiego przy współudziale Gminy Adamów – Urzędu Gminy Adamów zaprasza do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, Osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  ...więcej
Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet
 
Szanowni Państwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z Gminą Adamów organizuje nabór do projektu „Zawodowy GPS w drodze do lepszego jutra. Program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkanek gmin w powiatach: bialskim, chełmskim, zamojskim” Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2014 do 30.06.2015 r. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń- 2-ga połowa marca 2014 r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 60 długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku 15-34 lat ( w tym 30 kobiet w wieku 15-30), mieszkanek gmin: Konstantynów, Leśna Podlaska, Terespol, Tuczna, Dorohusk, Dubienka, Rejowiec, Ruda-Huta, Siedliszcze, Adamów, Krasnobród, Skierbieszów, Adamów, Stary Zamość, Zwierzyniec.   ...więcej
OGŁOSZENIE NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ,ZABEZPIECZENIE I UTYLIZACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2014 ROKU
 
Urząd Gminy Adamów informuje, że od 3 marca 2014 r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu w 2014 roku polegających na DEMONTAŻU, ZABEZPIECZENIU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.  ...więcej
E-Deklaracje
 
Wójt Gminy Adamów w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu oferuje pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2013 r. W dniach od 20 lutego do 30 kwietnia 2014 roku, w każde dni robocze w godzinach od 10— do 14— w Urzędzie Gminy Adamów możliwe będzie przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną   ...więcej
Triathlon Amazonek: pokonaj swoje słabości – nigdy się nie poddawaj
 
Kolejny raz potwierdzają się – bardzo prawdziwe i wciąż aktualne – słowa Hymnu Amazonek: „nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych.” Rusza bowiem kolejna akcja – mega akcja – Triathlon Amazonek pod hasłem: „pokonaj swoje słabości – nigdy się nie poddawaj.” Triathlon to jedna z najcięższych dyscyplin sportowych. Ludzi, którzy startują w tego typu zawodach nazywa się „Ludźmi z żelaza”. Oprócz hartu ducha i woli walki, triathloniści mają również wielkie serca. Właśnie z tego powodu wykiełkowała w nich idea organizacji zawodów na Zamojszczyźnie dla Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi. Właśnie z tego powodu są wielcy i nam bliscy. Uczą stawać na starcie do walki z samym sobą.  ...więcej
Inwestycje - 2013
 
Zestawienie inwestycji zrealizowanych ze środków własnych i zewnętrznych w 2013 roku  ...więcej
Przetarg na dostawę samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP w Potoczku
 
Dnia 21 października 2013 - został wszczęte postepowanie przetargowe na dostawę samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego dla OSP w Potoczku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 426966-2013 dnia 21.10.2013 r.  ...więcej
POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
 
POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - dot. projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 DEBRY PLH060003 położonego na terenie Gminy Adamów  ...więcej
GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW
 
W niedzielę 1 września 2013 roku w miejscowości Suchowola odbyła się uroczystość pod nazwą „Gminno-Parafialne Święto Plonów”- impreza wieńcząca zakończenie żniw i odwołująca się do ludowych tradycji naszego regionu a zwłaszcza obrzędów związanych z pracą na roli.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 31
Następne >>

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA