dzisiaj jest: 28 listopada 2015. imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
 
USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2016 ROK
 
Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z trwającym projektem pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"   ...więcej
INTERAKTYWNA MAPA WYBORCZA GMINY ADAMÓW
 
INTERAKTYWNA MAPA WYBORCZA GMINY ADAMÓW  ...więcej
WYBORY PARLAMENTARNE - 25 X 2015
 
Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia materiały multimedialne związane z Wyborami do Sejmu RP i Senatu RP odbywających się 25 października 2015 r.  ...więcej
Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
 
Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.  ...więcej
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 16 października 2015 roku
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj  ...więcej
Umowa o współracy Gminy Adamów i Gminy Domażyr
 
W dniu 25 września 2015 roku na zaproszenie Wójta Gminy Adamów gościła w gminie delegacja z Ukrainy. Celem wizyty było nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami. W dniu 29 maja 2015 roku, Rada Gminy Adamów podjęła uchwałę o współpracy Gminy Adamów z Gminą Domażyr.   ...więcej
Szkolenie chemizacyjne dla rolników
 
W dniu 28 września 2015 roku w Urzędzie Gminy Adamów odbędzie się szkolenie skierowane do rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne).  ...więcej
Mobilny Punkt Konsultacyjny - LGD Nasze Roztocze
 
Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w ramach konsultacji projektu analizy SWOT do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 uruchomiło Mobilny Punkt Konsultacyjny.  ...więcej
Ogólnopolskie Igrzyska LZS Zamość 2015
 
W dniach 27-29 sierpnia 2015 roku na obiektach sportowych Miasta Zamość odbyły się XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS, których współorganizatorem było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.  ...więcej
Informacja ARiMR
 
Rolnicy którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz producenci czarnej porzeczki mogą składać wnioski o pomoc.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 92
Następne >>