dzisiaj jest: 27 stycznia 2015. imieniny: Angela, Jan, Przybysław
 
WYNAJEM lokali mieszkalnych
 
Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowane na piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli .  ...więcej
START Projektu
 
START Projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - na terenie Gminy Adamów zostaną rozpoczęte szkolenia które wchodzą w skład działania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- etap III.  ...więcej
Otwarty konkurs ofert
 
Wójt Gminy Adamów OGŁASZA; otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania   ...więcej
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
 
  ...więcej
 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Adamów, Szanowni Wyborcy! Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę.   ...więcej
Rozstrzygnięcie konkursu na "Najpiękniejszy ogródek"
 
W Urzędzie Gminy Adamów został ogłoszony „Konkurs na najpiękniejszy ogródek” Do konkursu zgłosiły się 3 osoby. Podczas uroczyści dożynkowych w Bliżowie w dniu 24 sierpnia 2014 roku zostały wręczone nagrody za udział w konkursie.  ...więcej
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
 
W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w miejscowości Bliżów odbyła się uroczystość pod nazwą „Gminne Święto Plonów” - plenerowa impreza wieńcząca zakończenie żniw i odwołująca się do ludowych tradycji naszego regionu a zwłaszcza obrzędów związanych z pracą na roli.  ...więcej
Pilotaż Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie informuje, że w okresie od grudnia 2013r. do 31 sierpnia 2014r. realizuje Pilotaż Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej w ramach projektu pn. ,,Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym,, Działanie 1.2 Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej
ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW ARiMR
 
Urząd Gminy Adamów informuje, że od 9 czerwca 2014r. wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007 – 2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. Powołani eksperci pomagają w prawidłowym rozliczeniu otrzymanego wsparcia. Informacji w powyższej sprawie udziela ARiMR Biuro Powiatowe w Zamościu tel. (84) 638 38 41 oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli tel. (81) 885 62 85.  ...więcej
Karta Dużej Rodziny
 
W dniu 16 czerwca 2014 r.weszło w życie rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 47
Następne >>